> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Tompokan Kelihatan
51RJ-01W

Tompokan Kelihatan

Unit penetapan mungkin kotor.
Cuci unit penetapan.  
Jika membersihkan pemasangan penetapan tidak menyelesaikan masalah, menetapkan <Kurang Pnetapn Toner Noda 1> kepada <Aktif> mungkin akan menyelesaikan masalah.  
NOTA
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan mungkin lebih perlahan.