> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Cetakan Menjadi Sedikit Berwarna
51RJ-01R

Cetakan Menjadi Sedikit Berwarna

Kemungkinan berpunca apabila jumlah baki dalam kartrij toner semakin kurang. Semak yang berikut.

Adakah kawasan putih diwarnakan?

Tukar tetapan <Halangkan Kabut>. Tetapan kepada <Aktif> mungkin menyelesaikan masalah.  
NOTA
Jika anda tetapkan kepada <Aktif>, kepadatan cetakan mungkin lebih cerah.

Adakah jumlah baki dalam kartrij toner semakin kurang?

Semak berapa banyak jumlah baki dalam kartrij toner yang tinggal, dan gantikan kartrij toner perlu.  
Tanpa mengira paras toner yang dipaparkan, kartrij toner mungkin telah mencapai akhir hayatnya akibat keadaan persekitaran mesin dan bahan-bahan yang merosot dalam kartrij. Gantikan kartrij toner.