> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Tanda Comot Muncul di Pinggir Cetakan
51RJ-01C

Tanda Comot Muncul di Pinggir Cetakan

Kemungkinan berpunca apabila kertas yang sesuai tidak digunakan atau terdapat masalah dengan tetapan jidar. Semak yang berikut.

Adakah anda menggunakan kertas yang sesuai?

Semak kertas boleh digunakan, dan gantikan dengan kertas sesuai. Juga, tentukan tetapan saiz dan jenis kertas dengan betul.

Adakah anda mencetak data tanpa jidar?

Simptom ini berlaku jika jidar ditetapkan kepada tiada dalam pemacu pencetak. Pastikan untuk mempunyai jidar di sekitar dokumen yang hendak dicetak.
Tab [Akhiran]  [Tetapan Lanjutan]  [Kembangkan Kawasan Cetak dan Cetak]  [Mati]

Adakah comot muncul pada cetakan apabila anda melaksanakan cetakan berterusan? (LBP664Cx)

Fenomena ini boleh berlaku apabila anda mencetak tugas yang mengandungi banyak imej secara berterusan dengan separa tona*. Ubah tetapan <Bersihkn Unit Penetapan secara Auto> atau <Bersih Unit Pnetapn dgn Kerap>/<Bersihkan Unit Penetapan Dengan Kerap>. Dengan menetapkan <Bersihkn Unit Penetapan secara Auto>, anda boleh mengkonfigurasi supaya pembersihan automatik unit penetapan dilakukan untuk mengelakkan comot. Jika anda menetapkan <Bersih Unit Pnetapn dgn Kerap>/<Bersihkan Unit Penetapan Dengan Kerap> ke paras lebih tinggi, frekuensi pembersihan biasa akan meningkat.  
*Separa tona digunakan untuk sel jadual, graf, latar belakang bahan pembentangan, fotograf dsb.
NOTA
Setiap masa pembersihan dilakukan dengan <Bersihkn Unit Penetapan secara Auto>, sehelai kertas ialah output.
Jika anda menetapkan <Bersih Unit Pnetapn dgn Kerap>/<Bersihkan Unit Penetapan Dengan Kerap> kepada tahap yang lebih tinggi, kelajuan cetakan akan menjadi lebih perlahan.
Jika gejala tidak bertambah baik selepas mengubah tetapan <Bersih Unit Pnetapn dgn Kerap>/<Bersihkan Unit Penetapan Dengan Kerap>, atau jika anda tidak ingin menetapkan <Bersihkn Unit Penetapan secara Auto>, lakukan <Bersihkan Unit Penetapan (Kurangkan Noda Muka Belakang Kertas)>/<Brshkn Unt Pntpn (Krgkn Nda Mk Blkg Kts)>.  
NOTA
Operasi ini akan menjadi lebih berkesan jika ia dilakukan kira-kira sejam selepas selesai sesi pencetakan sebelumnya.