> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Comotan dan Percikan Toner Muncul
51RJ-01H

Comotan dan Percikan Toner Muncul

Kemungkinan berpunca apabila kertas yang sesuai tidak digunakan atau jumlah baki dalam kartrij toner semakin kurang. Semak yang berikut.

Adakah anda menggunakan kertas yang sesuai?

Periksa kertas boleh guna dan gantikan dengan kertas yang bersesuaian.

Adakah jumlah baki dalam kartrij toner semakin kurang?

Semak berapa banyak jumlah baki dalam kartrij toner yang tinggal, dan gantikan kartrij toner perlu.  
Tanpa mengira paras toner yang dipaparkan, kartrij toner mungkin telah mencapai akhir hayatnya akibat keadaan persekitaran mesin dan bahan-bahan yang merosot dalam kartrij. Gantikan kartrij toner.