> Mesej dan Kod Ralat > Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat
51RJ-005

Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat

Semak yang berikut untuk mengetahui punca dan penyelesaian yang mungkin untuk setiap kod ralat.
Jika ralat berlaku seperti semasa cetakan tidak berjaya atau semasa anda tidak boleh menerima I-Faks, kod ralat yang sepadan dipaparkan dalam skrin log kerja sebagai nombor tiga digit.  

#001 hingga #099

#037
#099

#401 hingga #499

#408

#701 hingga #799

#701
#752
#753
#766

#801 hingga #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 hingga #999

#934
#995