> Mesej dan Kod Ralat > Langkah tindakan untuk Setiap Mesej
51RJ-004

Langkah tindakan untuk Setiap Mesej

Semak yang berikut untuk mengetahui kemungkinan punca dan penyelesaian untuk setiap mesej.
Mesej muncul di paparan apabila operasi menjadi mustahil kerana berlakunya kesilapan semasa pencetakan atau memori kapasiti berkurangan.
Kartrij palsu atau bukan Canon mungkin digunakan. Jumlah di dalam kartrij tidak boleh dipaparkan dengan betul.
Pencetakan Hitam & Putih dihadkan. Hanya pencetakan Warna tersedia./Cetakan B&W dihadkan. Hanya cetakan Warna tersedia.
Kartj hitam tlh mcpai akhir jangka hayat.
Tidak boleh menganalisis sijil pelayan pengesahan.
Tidak boleh menemui titik capaian.
Tidak dapat mencetak. Kartrij bukan Canon atau yang palsu mungkin dimasukkan.
Tidak boleh mencetak data RX.
Tidak dapat mengecam imej.
Ralat Kmnkasi Krtrij Tdak dapat mencetak. Kartrij bukan Canon atau yang palsu mungkin digunakan.
Ralat Komunikasi Kartrij Kartrij palsu atau bukan Canon mungkin digunakan.
Ralat komunikasi kartrij. Tidak dapat mencetak. Kartrij bukan Canon atau yang palsu mungkin dimasukkan.
Tukar kata laluan pengesahan.
Semak tetapan pengesahan.
Pencetakan Warna dihadkan. Hanya pencetakan Hitam & Putih tersedia.
Tidak dapat sambung.
Tidak dapat menyambung. Periksa tetapan PSK.
Tidak dapat menyambung. Peranti akn dimulakn semula.
Tidak dapat menyambung. Bilangan maksimum peranti yang boleh menyambung ke titik capaian telah dicapai./Tdk dpt menyambung. Blgan pranti maks yg blh dsmbgkn ke titik capaian tlh dcapai
Tidak dapat disambung menggunakan Sambungan Mudah melalui PC. Peranti akan dimulakan semula.
Tidak dapat menyambung menggunakan LAN wayarles. OFF dan ON kuasa utama, kemudin konfigurasi tetapan semula.
Tidak dapat menyambung menggunakan WPS. Tunggu sebentar, kemudian konfigurasi tetapan semula.
Tidak dapat mengesan mana-mana sambungan daripada peranti wayarles.
Tidak dapat melaksanakan pembersihan.
Tidak dapat melaksanakan pembetulan.
Tidak dapat melaksanakan pengesahan Sistem Terbuka. Semak tetapan WEP./Tdk dpt melaksanakan pengesahan Sistem Terbuka. Semak tetapan WEP.
Tidak dapat melaksanakan pengesahan Kunci Kongsi. Semak tetapan WEP./Tdk dpt melaksanakan pengesahan Kunci Kongsi. Semak tetapan WEP.
Kartrj sian tlh mncpai akhir jangka hayat.
Sambungan Langsung ditamatkan.
Sambungan Mudah melalui PC tamat kerana tamat masa. Peranti akan dimulakan semula./Smbungn Mudah mlalui PC tmt krn tmt masa. Prnti akan mula sml.
Akhir jangka hayat kartrij./Akhir Jgka Hayat Kartj
Ralat Pengesahan Cetakan Awan Google
Ralat Komunikasi Cetakan Awan Google
Cetakn Awan Google tdk trsd. Rlt pgesahn plyn
Ctkn Awan Ggle tdk tersd. Rlt kmnksi plyn
Bilangan aksara yg salah/aksara yg tdk sah telah dmasukkn.
Pngnci Kknc ddayakn.
Muatkn kertas.
Aras Kartrij Rendah
Krtj magenta tlh mcpai akhir jangka hayat.
Ingat penuh. Smk ralat dg knci Pgawas Status.
Ingatan penuh. Proses kerja cetakan selamat.
Ingatan Penuh (Cetakan Selamat)
Ingatan Penuh (Langkau Ralat)
Ingatan adalah penuh.
Media ingatan dihadkn.
Cetakan Media Ingatan dihadkan.
Tiada Kertas
Tiada balasan daripada destinasi.
Tiada respons daripada hos./Tiada respons daripada hos.
Kertas tersekat.
Tetapan Krts dn Sz Dimuatkn Tdk Sepadan
Sediakan kartrij.
Sediakn kartrij hitam.
Sediakan kartrij sian.
Sediakan kartrij magenta.
Sediakan kartrij kuning.
Pencetakan dihadkan.
Tetapkan maklumat pengesahan yang betul.
Tetapkan maklumat yang diperlukan untuk pengesahan.
Saiz/Tetapn Tdk Spadan
Sijil pelayan pengesahan telah tamat tempoh.
Sijil pelayan pengesahan adalah salah.
Ingatan telah penuh.
Bilangan aksara yang dimasukkan adalah salah atau aksara yang tidak sah telah digunakan.
Kunci WEP tidak ditetapkan dengan betul. Semak Tetapan WEP.
Guna UI Kawalan Jauh untuk menetapkan maklumat yang diperlukan untuk pengesahan./Guna UI Kwl Jauh utk mnetapkn mklmt yg perlukn utk pgesahn.
Krtj kuning tlh mcapai akhir jangka hayat.