> Masalah Lain > Tidak Boleh Melaksanakan Kerja Kerana Kekurangan Kapasiti Memori
51RJ-026

Tidak Boleh Melaksanakan Kerja Kerana Kekurangan Kapasiti Memori

Meningkatkan ruang memori kosong.
Jika kerja mencetak sedang menunggu, tunggu sehingga kerja itu selesai.
Cetak atau padam data simpanan yang tidak perlu dalam memori.