> Masalah Umum > Penunjuk Ralat Menyala Padat atau Berkelip-kelip
51RJ-002

Penunjuk Ralat Menyala Padat atau Berkelip-kelip

Jika ralat berlaku, penunjuk Ralat akan menyala padat atau berkelip-kelip. Semak yang berikut.

Adakah kertas dimuatkan dengan betul?

Periksa sama ada kertas dimuatkan dengan betul.  

Adakah kertas tersekat berlaku?

Semak sama ada kertas tersekat telah berlaku. Jika kertas tersekat berlaku, mesej akan dipaparkan pada skrin. Ikuti arahan pada skrin untuk mengeluarkan kertas yang tersekat.

Adakah sebarang mesej terpapar pada skrin?

Jika masalah berlaku, mesej akan dipaparkan pada skrin. Pastikan langkah tindakan yang disyorkan dalam mesej.

Mulakan semula mesin.

MATIKAN mesin, tunggu selama sekurang-kurangnya 10 saat, dan HIDUPKAN semula.
NOTA
Apabila masalah telah diselesaikan, penunjuk Ralat dimatikan dan paparan kembali ke skrin Ciri Asas. Jika ralat tidak dapat diselesaikan, hubungi pengedar Canon tempatan yang sah atau talian bantuan Canon.