> Masalah dengan Rangkaian > UI Kawalan Jauh Tidak Dipaparkan
51RJ-00E

UI Kawalan Jauh Tidak Dipaparkan

Kemungkinan berpunca apabila tetapan rangkaian adalah salah atau sekatan dikenakan ke atas fungsi berkaitan . Semak yang berikut.
Sambungan rangkaian mungkin telah gagal. Lihat juga perkara di bawah.

Adakah semua tetapan yang diperlukan untuk penggunaan UI Kawalan Jauh telah diaktifkan?

Semak sama ada <Guna HTTP> dan <Guna UI Kawalan Jauh> ditetapkan kepada <Aktif>.

Adakah anda menggunakan pelayan proksi?

Jika anda menggunakan pelayan proksi, tambahkan alamat IP mesin ke senarai [Pengecualian] (alamat yang tidak menggunakan pelayan proksi) dalam dialog tetapan proksi pelayar web.