> Masalah dengan Rangkaian > Tidak pasti dengan Alamat IP yang Ditetapkan
51RJ-00F

Tidak pasti dengan Alamat IP yang Ditetapkan

Anda boleh memeriksa alamat IP itu menggunakan prosedur berikut.

Melihat Tetapan IPv4

<Pgawas Status> ( <Maklumat Rangkaian>  <IPv4>  Pilih tetapan untuk melihat  Semak tetapan

Melihat Tetapan IPv6

<Pgawas Status> ( <Maklumat Rangkaian>  <IPv6>  Pilih tetapan untuk melihat  Semak tetapan