> Masalah dengan Pencetakan > Tidak Boleh Mencetak
51RJ-015

Tidak Boleh Mencetak

Kemungkinan berpunca apabila terdapat masalah dengan data cetak atau pemacu pencetak. Semak yang berikut.
Kemungkinan punca yang lain adalah masalah dengan sambungan rangkaian atau USB. Semak sama ada sambungan adalah betul.

Adakah kertas dimuatkan dengan betul?

Periksa sama ada kertas dimuatkan dengan betul.  

Bolehkah anda mencetak halaman ujian Windows?

Jika anda boleh mencetak halaman ujian Windows, maka tiada masalah dengan mesin atau pemacu pencetak. Semak tetapan cetakan aplikasi anda.  

Adakah nama fail dokumen yang dicetak adalah agak panjang?

Apabila anda menghantar kerja dari komputer anda ke mesin, ia dihantar dengan nama yang dicipta berdasarkan nama fail dokumen dan nama aplikasi yang digunakan untuk pencetakan. Nama kerja yang terlalu panjang akan menyebabkan penghantaran menjadi tidak betul, oleh itu, pastikan nama fail dokumen tidak terlalu panjang.

Adakah anda menggunakan perisian keselamatan atau yang seumpamanya?

Pastikan pencetakan tidak dihadkan oleh perisian keselamatan atau perisian pemastautin lain.

Adakah kegagalan berlaku apabila anda cuba mencetak dokumen tertentu atau mencetak dari aplikasi tertentu?

Cipta dokumen yang dibincangkan dari awal atau import kandungan dokumen ke dalam fail baharu dan kemudian cuba cetak semula.
Semak sama ada dokumen dapat dicetak dari aplikasi yang lain. Jika hasilnya berjaya, ia menunjukkan bahawa terdapat masalah dengan aplikasi yang asal. Hubungi pembuat aplikasi.

Adakah terdapat masalah dengan pemacu pencetak?

Pasang pemacu pencetak semula.  
Semak sama ada saiz kertas atau saiz output ditetapkan dengan betul.
Semak sama ada komunikasi dua hala telah didayakan. Jika ia dinyahdayakan, dayakannya dan mulakan semula komputer.  

Adakah terdapat baki kerja yang belum selesai?

Jika pencetakan terganggu atas sebarang sebab, kerja itu akan kekal berada dalam mesin sebagai data menunggu untuk dicetak. Oleh itu, mesin tidak boleh beroperasi atau bertindak balas walaupun ia menerima arahan cetakan yang baharu. Padam kerja yang tinggal dan kemudian cuba cetak semula.  

Adakah anda mencetak menggunakan perintah lpr?

Untuk mencetak data PDF secara berterusan menggunakan perintah lpr, cetak kerja satu demi satu secara berkala mengikut tetapan <Tamat Masa> .  

Adakah ralat telah berlaku?

Untuk menentukan sama ada sebarang ralat berlaku dalam cetakan, semak Log Kerja.  

Bolehkah anda mencetak dari komputer yang lain?

Jika anda juga tidak boleh mencetak dari komputer lain, hubungi pengedar Canon tempatan yang sah atau talian bantuan Canon.