> Masalah dengan Sambungan USB > MENGHIDUPKAN Mesin Menyebabkan Komputer DIHIDUPKAN
51RJ-013

MENGHIDUPKAN Mesin Menyebabkan Komputer DIHIDUPKAN

Ini mungkin berlaku dalam persekitaran apabila Mac dan mesin ini saling bersambung dengan kabel USB.
Tanggalkan kabel USB dan kemudian HIDUPKAN mesin. Sambungan menggunakan hab USB boleh menyelesaikan masalah.