> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μαύρα στίγματα
5505-03J

Εμφανίζονται μαύρα στίγματα

Η μονάδα στερέωσης μπορεί να είναι βρώμικη. Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.