> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις είναι γκρι
5505-03F

Οι εκτυπώσεις είναι γκρι

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον λειτουργίας. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε κατάλληλο περιβάλλον;

Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο μέρος.
Φυλάξτε την κασέτα γραφίτη σε κατάλληλο μέρος για δύο έως τρεις ώρες και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.