> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού
5505-02H

Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού

Αν προκύψει εμπλοκή χαρτιού, εμφανίζεται το μήνυμα <Εμπλοκή χαρτιού.> στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο <Επόμενο> () για να εμφανιστούν οι απλές λύσεις.
Εάν είναι δύσκολο να κατανοήσετε τις διαδικασίες που εμφανίζονται στην οθόνη, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων/Συρτάρι χαρτιού Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού
Δίσκος εξόδου Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
Εσωτερικό Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
Οδηγός αμφίδρομης μεταφοράς Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
Πίσω όψη Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κατά την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή
Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή θα διαγραφούν τα δεδομένα που εκτυπώνονται.
Εάν το χαρτί σκιστεί
Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια του χαρτιού για να αποτρέψετε τυχόν εμπλοκή τους.
Εάν προκύπτει επανειλημμένα εμπλοκή χαρτιού
Χτυπήστε τη στοίβα χαρτιού σε μία επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τις άκρες πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν μπλοκαρισμένα κομμάτια χαρτιού στη συσκευή.
Μην αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη συσκευή
Εάν αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το χαρτί, μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα. Εάν δεν καταφέρετε να αφαιρέσετε το χαρτί, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon ή με την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος