> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μετεικάσματα στις κενές περιοχές
5505-01F

Εμφανίζονται μετεικάσματα στις κενές περιοχές

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζονται εικόνες ειδώλου στην ίδια σελίδα; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση μετατόπισης 1>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ο γραφίτης ενδέχεται να μην στερεοποιείται επαρκώς, οδηγώντας σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις.

Εμφανίζονται εικόνες ειδώλου κατά τη συνεχή εκτύπωση;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση μετατόπισης 2>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν επιλέξετε <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι ομοιόμορφη.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.