> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις έχουν αχνό χρώμα
5505-01R

Οι εκτυπώσεις έχουν αχνό χρώμα

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Εκτυπώνονται οι λευκές περιοχές ελαφρώς χρωματισμένες;

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Αποφυγή Θαμπάδας>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αχνή.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.