> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μουτζούρες στην άκρη των εκτυπώσεων
5505-01C

Εμφανίζονται μουτζούρες στην άκρη των εκτυπώσεων

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις περιθωρίων. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, ορίστε σωστά το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

Εκτυπώνετε δεδομένα χωρίς περιθώρια;

Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται όταν στο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει οριστεί κανένα περιθώριο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί περιθώρια γύρω από το έγγραφο που εκτυπώνετε.
Καρτέλα [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Εμφανίζονται μουτζούρες στο χαρτί κατά την εκτέλεση συνεχούς εκτύπωσης; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν εκτελείτε συνεχείς εργασίες εκτύπωσης που περιέχουν πολλές εικόνες με ράστερ*. Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ> ή <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης>. Με την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να εκτελείται αυτόματος καθαρισμός της μονάδας στερέωσης για να αποφύγετε τις μουτζούρες. Αν ορίσετε τη ρύθμιση <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> σε υψηλότερο επίπεδο, η συχνότητα του τακτικού καθαρισμού αυξάνεται.
*Χρησιμοποιούνται ράστερ για κελιά πινάκων, γραφήματα, φόντο υλικών παρουσίασης, φωτογραφίες κ.λπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε φορά που εκτελείται καθαρισμός με την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, εξέρχεται ένα φύλλο χαρτιού.
Αν ορίσετε τη ρύθμιση <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> σε υψηλότερο επίπεδο, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
Εάν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την αλλαγή της ρύθμισης για την επιλογή <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> ή αν δεν θέλετε να επιλέξετε <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, εκτελέστε <Καθαρισμός διάτ στερέωσης (ελάτ. λεκέδων στην πίσω πλευρά του χαρτιού)>/<Καθ. διάτ. στερ (ελάτ λεκέδ πίσω πλευρά)>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία θα είναι πιο αποτελεσματική αν εκτελεστεί περίπου μία ώρα μετά την τελευταία εκτύπωση.