> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη
5505-01X

Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Έχετε τοποθετήσει χαρτί μικρότερο από το μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης;

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης.

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.

Εμφανίζονται μουτζούρες στο χαρτί κατά την εκτέλεση συνεχούς εκτύπωσης; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν εκτελείτε συνεχείς εργασίες εκτύπωσης που περιέχουν πολλές εικόνες με ράστερ*. Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ> ή <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης>. Με την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να εκτελείται αυτόματος καθαρισμός της μονάδας στερέωσης για να αποφύγετε τις μουτζούρες. Αν ορίσετε τη ρύθμιση <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> σε υψηλότερο επίπεδο, η συχνότητα του τακτικού καθαρισμού αυξάνεται.
*Χρησιμοποιούνται ράστερ για κελιά πινάκων, γραφήματα, φόντο υλικών παρουσίασης, φωτογραφίες κ.λπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε φορά που εκτελείται καθαρισμός με την επιλογή <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, εξέρχεται ένα φύλλο χαρτιού.
Αν ορίσετε τη ρύθμιση <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> σε υψηλότερο επίπεδο, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
Εάν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την αλλαγή της ρύθμισης για την επιλογή <Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> ή αν δεν θέλετε να επιλέξετε <Αυτ. καθαρισμός διάτ. στερ>, εκτελέστε <Καθαρισμός διάτ στερέωσης (ελάτ. λεκέδων στην πίσω πλευρά του χαρτιού)>/<Καθ. διάτ. στερ (ελάτ λεκέδ πίσω πλευρά)>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία θα είναι πιο αποτελεσματική αν εκτελεστεί περίπου μία ώρα μετά την τελευταία εκτύπωση.