> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις είναι ξεθωριασμένες
5505-01J

Οι εκτυπώσεις είναι ξεθωριασμένες

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.

Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που περιέχει μεγάλη ποσότητα σκόνης χαρτιού; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Η χρήση εξαιρετικά σκονισμένου χαρτιού μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις. Εάν ορίσετε την επιλογή <Διόρθ εικόν λόγω χαρτόσκονης>/<Διόρθωση κατεστραμ. εικόνας από σκόνη> στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.

Είναι η εκτύπωση αχνή ή ανομοιόμορφη ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή το περιβάλλον λειτουργίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Βελτίωση σταθεροποίησης>. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση κατάστασης, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
LBP664Cx / LBP663Cdw
Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε κυρτωμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Εάν οριστεί στη θέση <On>, μπορεί να εμφανιστούν μετεικάσματα σε κενές περιοχές.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Εάν ορίσετε την επιλογή <Μείωσ Λεκ σε Χαρτ απ Γραφ.2> στη θέση <Κατάσταση 2>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <Κατάσταση 2>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται κυρτωμένες.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσατε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Εξέρχονται οι εκτυπώσεις αποχρωματισμένες αμέσως μετά την αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη;

Οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη με νέες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ορισμός της επιλογής <Μείωσ Αχν Εκτ μετ την Αντ κασ>/<Μείωσ. αχν. εκτ. αφού αντικ. κασέτα.> στη θέση <On> μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ρύθμιση εφαρμόζεται μετά την επόμενη αντικατάσταση των κασετών γραφίτη.
Αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών, απαιτείται λίγη ώρα έως ότου ο γραφίτης κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο εσωτερικό της κασέτας.