> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο
5505-020

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Εάν το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί κάτω από τη γραμμή ορίου τοποθέτησης ή έχει τοποθετηθεί λοξά, μπορεί να τσαλακωθεί.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζεται το πρόβλημα κατά την εκτύπωση σε απλό ή λεπτό χαρτί; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθ τσαλακώμ χαρτ>. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.

Εμφανίζεται το πρόβλημα κατά την εκτύπωση σε φακέλους ή λεπτό χαρτί; (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Διόρθ τσαλακώμ χαρτ>. Η <Κατάσταση 1> είναι αποτελεσματική για φακέλους. Η <Κατάσταση 2> παρέχει μεγαλύτερη βελτίωση και είναι αποτελεσματική για φακέλους και λεπτό χαρτί. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Κατάσταση 1> ή η επιλογή <Κατάσταση 2>, τα χρώματα στις εκτυπώσεις ενδέχεται να είναι θαμπά.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.