> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει > Το χαρτί καμπυλώνει
5505-021

Το χαρτί καμπυλώνει

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.
Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού>. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
Τοποθετήστε ξανά το χαρτί αλλάζοντας την πλευρά εκτύπωσης (μπροστινή πλευρά/πίσω πλευρά).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σε σπάνιες περιπτώσεις, το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί ανάλογα με το χαρτί. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε πάλι την πλευρά εκτύπωσης.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.
Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Τύπος Χαρτιού> σε ρύθμιση για πιο λεπτό χαρτί. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα ρύθμιση είναι <Απλό 1>, αλλάξτε την σε <Λεπτό 1>.
Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού>. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία; (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Εάν ορίσετε την επιλογή <Μείωσ Λεκ σε Χαρτ απ Γραφ.2> στη θέση <Κατάσταση 1>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <Κατάσταση 1>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες.