> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά > Οι εκτυπώσεις είναι λοξές
5505-023

Οι εκτυπώσεις είναι λοξές

Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, οι εκτυπώσεις είναι λοξές. Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού.