> Μηνύματα και κωδικοί σφαλμάτων > Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος
5505-005

Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος

Ελέγξτε τα ακόλουθα για να βρείτε τις πιθανές αιτίες και λύσεις για κάθε κωδικό σφάλματος.
Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, όπως για παράδειγμα εάν η εκτύπωση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία ή εάν δεν μπορείτε να λάβετε ένα I-Φαξ, ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται σε μια αναφορά ή στην οθόνη ως τριψήφιος αριθμός.

#001 έως #099

#037
#099

#401 έως #499

#408

#701 έως #799

#701
#752
#753
#766

#801 έως #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 έως #999

#934
#995