> Μηνύματα και κωδικοί σφαλμάτων > Μέτρα για κάθε μήνυμα
5505-004

Μέτρα για κάθε μήνυμα

Ελέγξτε τα ακόλουθα για να βρείτε τις πιθανές αιτίες και λύσεις για κάθε μήνυμα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη όταν η λειτουργία δεν είναι εφικτή λόγω εμφάνισης σφάλματος κατά την εκτύπωση ή λόγω έλλειψης μνήμης.
Ίσως χρησιμοποιείται μια μη αυθεντική κασέτα ή μια κασέτα εκτός Canon. Η ποσότητα στην κασέτα δεν προβάλλεται κανονικά.
Απαγόρευση εκτύπωσης Άσπρου & Μαύρου. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη εκτύπωση./Απαγόρευση α/μ εκτύπωσης. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη εκτύπωση.
Τέλ διάρ ζωής κασ μαύρου.
Αδυναμία ανάλυσης του πιστοποιητικού του διακομιστή πιστοποίησης.
Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί κασέτα που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Αδυναμία εκτύπ δεδομέν ΛΨ.
Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της εικόνας.
Σφλμ επικοιν κασέτας. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Κασέτα που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Σφάλμα επικοινωνίας κασέτας Ίσως χρησιμοποιείται μη αυθεντική κασέτα ή κασέτα εκτός Canon.
Σφάλμα επικοινωνίας κασέτας. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Έχει τοποθετηθεί κασέτα που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Αλλάξτε το συνθηματικό πιστοποίησης.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.
Απαγόρευση έγχρωμης εκτύπωσης. Διατίθεται μόνο εκτύπωση Άσπρου & Μαύρου.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση.
Αδυναμία σύνδεσης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις PSK.
Δεν ήταν δυν η σύνδ. Θα γίνει επανεκκίν.
Αδυναμία σύνδεσης. Έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης./Αδυναμία σύνδεσης. Προσέγ. μέγ.αρ.συσκ. με δυνατότ. σύνδεσης στο σημείο πρόσβ.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση μέσω Εύκολης σύνδεσης μέσω Η/Υ. Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.
Αδυναμία σύνδεσης μέσω του ασύρματου LAN. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στη θέση OFF και ON και κατόπιν διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ξανά.
Αδυναμία σύνδεσης μέσω WPS. Περιμένετε λίγο και κατόπιν διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις.
Δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση συνδέσεων από ασύρμ. συσκευές.
Αδυναμία εκτέλεσης καθαρισμού.
Αδυναμία εκτέλεσης διόρθωσης.
Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Ανοιχτού συστήματος. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP./Αδυναμία πιστοπ. Ανοιχτού Συστήματος. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Κοινόχρηστου κλειδιού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP./Αδυναμία πιστοπ. Κοινόχρ. Κλειδιού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Τέλ διάρ ζωής κασ κυανού.
Η Άμεση Σύνδεση τερματίστηκε.
Η Εύκολη σύνδεση μέσω Η/Υ τερματίστηκε λόγω χρονικού ορίου Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής./Τερματ. Εύκολης σύνδεσης μέσω Η/Υ. Επανεκ. συσκευής.
Τέλος διάρκειας ζωής κασέτας./Τέλος ζωής κασέτας
Σφάλμα πιστοποίησης Google Cloud Print
Σφάλμα επικοινωνίας Google Cloud Print
Google Cloud Print μη διαθ. Σφ. πιστ. διακ.
Google Cloud Print μη διαθ. Σφ. επικ. διακ.
Εισαγωγή εσφαλμένου αριθμού χαρακτήρων/μη έγκυρων χαρακτήρων.
Κλείδωμα ενεργό.
Τοποθ. χαρτί.
Χαμηλή στάθμη μελάνης
Τέλ διάρ ζωής κασ μαντζ.
Μνήμη πλήρης. Ελέγξτε σφλ με πλ. Έλεγ.Κατ.
Μνήμη πλήρης. Διεκπερ. εργ. ασφαλ. εκτύπωσης.
Μνήμη Πλήρης (Ασφαλής Εκτύπωση)
Μνήμη Πλήρης (Παράβλεψη Σφάλματος)
H μνήμη είναι πλήρης.
Απαγόρευση μέσου μνήμης.
Απαγόρευση εκτύπωσης από μέσα μνήμης.
Δ/Υ Χαρτί
Δεν υπάρχει απόκριση από τον προορισμό.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον κεντρικό υπολογιστή./Δεν υπάρχει απόκριση από κεντρικό υπολογιστή.
Εμπλοκή χαρτιού.
Ασυμφωνία Μεγέθ. και Ρυθμ. χαρτιού
Προετοιμασία κασέτας.
Προετ. κασέτας μαύρου.
Προετοιμασία κυαν κασ.
Προετ κασ γρ μαντζέντα
Προετ κασ κίτρινου γραφ.
Απαγόρευση εκτύπωσης.
Ορίστε τις σωστές πληροφορίες πιστοποίησης.
Ορίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για πιστοποίηση.
Ασυμφωνία Μεγέθ./Ρυθμ.
Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας έχει λήξει.
Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας δεν είναι ορθό.
Η μνήμη είναι πλήρης.
Ο αριθμός των εισαχθέντων χαρακτήρων είναι εσφαλμένος ή χρησιμοποιούνται μη έγκυροι χαρακτήρες.
Το κλειδί WEP δεν έχει οριστεί σωστά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Ορίστε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πιστοποιητικό με το Remote UI./Ορίστε απαιτούμενες πληροφορίες πιστοπ. με το Remote UI.
Τέλ διάρ ζωής κασ κίτριν.