> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
5505-008

Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Δίσκος εξόδου/Πίσω όψη Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (LBP664Cx / LBP663Cdw)
Δίσκος εξόδου/Πίσω όψη Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε με τη βία αλλά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Ανασηκώστε τη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων.
5
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
6
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε με τη βία αλλά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.