> Προβλήματα που παραμένουν > Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος
5505-028

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της Canon ή με την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή
Εάν αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, μπορεί να μην καλύπτεται έπειτα από την εγγύηση.

Κατά την επικοινωνία σας με την Canon

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα προϊόντος (LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw)
Μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή
Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα (όπως τι ενέργειες εκτελέσατε και τι συνέβη ως αποτέλεσμα)
Σειριακός αριθμός (στην ετικέτα στην πίσω πλευρά της συσκευής)
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Έλεγχος του σειριακού αριθμού από τον πίνακα λειτουργίας
Επιλέξτε <Έλεγχ Κατάστ> ( <Πληροφορίες συσκευής>/<Κατάσταση Συσκευής>  <Αριθμός Σειράς>.