> Προβλήματα με το δίκτυο > Η συσκευή πραγματοποιεί κλήση σε λανθασμένο προορισμό (Όταν ο δρομολογητής τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο)
5505-00H

Η συσκευή πραγματοποιεί κλήση σε λανθασμένο προορισμό (Όταν ο δρομολογητής τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο)

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις του δρομολογητή τηλεφωνικής γραμμής ή του διακομιστή DNS. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν ο δρομολογητής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου δεν πρέπει να διαβιβάζει πακέτα εκπομπής, ρυθμίστε τον δρομολογητή σύνδεσης μέσω τηλεφώνου έτσι ώστε να μην διαβιβάζονται πακέτα εκπομπής. Εάν ο δρομολογητής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου πρέπει να διαβιβάζει πακέτα εκπομπής, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Εάν ένας διακομιστής DNS βρίσκεται σε εξωτερικό δίκτυο, ορίστε τη διεύθυνση IP για να συνδεθεί, όχι το όνομα συστήματος, έστω και αν συνδεθεί με τις συσκευές οι οποίες βρίσκονται στο δίκτυο που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.
Εάν ένας διακομιστής DNS βρίσκεται σε δίκτυο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή και οι πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε εξωτερικό δίκτυο έχουν καταχωρηθεί στον διακομιστή DNS, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.