> Προβλήματα με την εκτύπωση > Εξέρχεται λευκό φύλλο χαρτιού
5505-018

Εξέρχεται λευκό φύλλο χαρτιού

Ελέγξτε την κατάσταση των κασετών γραφίτη.

Είναι σωστά τοποθετημένες οι κασέτες γραφίτη;

Τοποθετήστε εκ νέου τις κασέτες γραφίτη.

Έχει εξαντληθεί η διάρκεια ζωής κάποιας κασέτας γραφίτη;

Ελέγξτε την ποσότητα που απομένει στην κασέτα γραφίτη.