> Προβλήματα με την εκτύπωση > Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
5505-015

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα εκτύπωσης ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Μια άλλη πιθανή αιτία μπορεί να είναι πρόβλημα με το δίκτυο ή τη σύνδεση USB. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα Windows;

Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα Windows, η συσκευή ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής σας.

Μήπως το όνομα αρχείου του εγγράφου εκτύπωσης είναι πολύ μεγάλο;

Κατά την αποστολή μιας εργασίας από τον υπολογιστή σας στη συσκευή, η αποστολή αποστέλλεται με το όνομα που δημιουργήθηκε με βάση το όνομα αρχείου του εγγράφου και το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση. Εάν το όνομα είναι πολύ μεγάλο δεν θα είναι δυνατή η σωστή αποστολή, επομένως βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου του εγγράφου δεν είναι υπερβολικά μεγάλο.

Χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας ή κάτι παρόμοιο;

Βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση δεν περιορίζεται από λογισμικό ασφαλείας ή άλλο λογισμικό που παραμένει.

Η αποτυχία παρουσιάζεται όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε συγκεκριμένο έγγραφο ή να εκτυπώσετε από συγκεκριμένη εφαρμογή;

Δημιουργήστε το εν λόγω έγγραφο από την αρχή ή εισαγάγετε το περιεχόμενο του εγγράφου σε ένα νέο αρχείο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Ελέγξτε εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του εγγράφου από διαφορετική εφαρμογή. Εάν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, υποδεικνύεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την αρχική εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον δημιουργό της εφαρμογής.

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή;

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι τα μεγέθη χαρτιού και εξόδου έχουν οριστεί σωστά.
Ελέγξτε εάν η αμφίδρομη επικοινωνία είναι ενεργοποιημένη. Εάν είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Μήπως υπάρχει κάποια εργασία που παραμένει ανολοκλήρωτη;

Εάν η εκτύπωση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η εργασία θα παραμείνει στη συσκευή ως δεδομένα σε αναμονή για εκτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει ή να μην αποκριθεί ακόμα και όταν λάβει νέα οδηγία εκτύπωσης. Διαγράψτε την εκκρεμή εργασία και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Μήπως εκτυπώνετε με την εντολή lpr;

Για συνεχή εκτύπωση δεδομένων PDF με χρήση της εντολής lpr, εκτυπώστε τις εργασίες μία προς μία σε διαστήματα σύμφωνα με τη ρύθμιση <Χρονικό Όριο>.

Έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα;

Για να διαπιστώσετε εάν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την εκτύπωση, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής εργασιών.

Μπορείτε να εκτυπώσετε από άλλους υπολογιστές;

Εάν δεν μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε από άλλους υπολογιστές, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon ή με την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon.