> Προβλήματα με την εκτύπωση > Η εκτύπωση φαίνεται να είναι αργή
5505-016

Η εκτύπωση φαίνεται να είναι αργή

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παρακάτω φαινόμενα ανήκουν στα χαρακτηριστικά της συσκευής και, επομένως, δεν αποτελούν ανωμαλίες.
Αργεί να εκτυπωθεί η πρώτη σελίδα.
Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι πιο αργή ανάλογα με τον προσανατολισμό του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί. Εάν είναι δυνατόν, αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού.
Μετά από συνεχόμενες εκτυπώσεις ή εκτύπωση σε στενό χαρτί, μειώνεται η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται ή διακόπτεται η εκτύπωση, επιτρέποντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της κύριας μονάδας ή τη ρύθμιση της ποιότητας εικόνας.
Κατά τη διακοπή της εκτύπωσης, περιμένετε για λίγο. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εκτύπωση συνεχίζεται.

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασφαλούς εκτύπωσης;

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασφαλούς εκτύπωσης, σας συνιστούμε να ορίσετε την επιλογή <Ασφαλής Εκτύπωση> στη θέση <Off>.