> Προβλήματα με τη σύνδεση USB > Τρόπος ελέγχου της σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συσκευών και τρόπος αντιμετώπισης σφαλμάτων
5505-032

Τρόπος ελέγχου της σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συσκευών και τρόπος αντιμετώπισης σφαλμάτων

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επαληθεύσετε εάν η συσκευή αναγνωρίζεται σωστά από τη σύνδεση USB και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα όταν δεν συνδέεται, ελέγξτε τα ακόλουθα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι εικόνες της οθόνης και οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές του συστήματός σας ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες.
Το λειτουργικό σας σύστημα και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του
Το μοντέλο της συσκευής σας και τις τρέχουσες ρυθμίσεις της, την έκδοση υλικολογισμικού, τον εγκατεστημένο εξοπλισμό
Τα προγράμματα οδήγησης που χρησιμοποιείτε και την έκδοσή τους

Χρήση της Διαχείρισης συσκευών για τον έλεγχο των συνδέσεων της συσκευής

1
Εμφανίστε το [Διαχείριση συσκευών].
Windows 7
Επιλέξτε [Έναρξη] [Πίνακας ελέγχου] [Σύστημα και ασφάλεια] [Διαχείριση συσκευών].
Windows 8
Κάντε δεξί κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και επιλέξτε [Διαχείριση συσκευών].
Windows 8.1
Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο [Έναρξη] επιλέξτε [Διαχείριση συσκευών].
Windows 10
Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο [] επιλέξτε [Διαχείριση συσκευών].
2
Ανοίξτε τους [Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)] και ελέγξτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη [Υποστήριξη εκτυπωτή USB].
Όταν εμφανίζονται οι ενδείξεις «!» ή «?» στη Διαχείριση συσκευών
Όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη [Υποστήριξη εκτυπωτή USB] και άλλες σχετικές ενδείξεις στη Διαχείριση συσκευών
3
Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείται η [Υποστήριξη εκτυπωτή USB] για τη σύνδεση αυτής της συσκευής.
1
Κάντε δεξί κλικ στην ένδειξη [Υποστήριξη εκτυπωτή USB] και κάντε κλικ στις [Ιδιότητες].
2
Επιλέξτε [Σχέσεις διαύλου] στην καρτέλα [λεπτομέρειες].
3
Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το όνομα μοντέλου αυτής της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το όνομα θύρας.

Τρόπος αντιμετώπισης των ενδείξεων [Άλλες συσκευές]/[Άγνωστη συσκευή]

1
Ανοίξτε την επιλογή [Άλλες συσκευές] και κάντε δεξί κλικ στο όνομα μοντέλου της συσκευής και κλικ στην επιλογή [Κατάργηση εγκατάστασης].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν δεν εμφανίζεται το όνομα μοντέλου της συσκευής και εμφανίζεται η ένδειξη [Άγνωστη συσκευή]
Κάντε δεξί κλικ στην ένδειξη [Άγνωστη συσκευή] και κάντε κλικ στις [Κατάργηση εγκατάστασης].
2
Επιλέξτε [ΟΚ].
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή και αυτήν τη συσκευή.
4
Επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
5
Ελέγξτε εάν η ένδειξη [Υποστήριξη εκτυπωτή USB] εμφανίζεται στη Διαχείριση συσκευών.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Υποστήριξη εκτυπωτή USB]
Όταν δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Υποστήριξη εκτυπωτή USB]

Τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης στην οποία δεν εμφανίζεται τίποτα

1
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και αυτήν τη συσκευή.
2
Επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
3
Ελέγξτε εάν η ένδειξη [Υποστήριξη εκτυπωτή USB] εμφανίζεται στη Διαχείριση συσκευών.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Υποστήριξη εκτυπωτή USB]
Όταν δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Υποστήριξη εκτυπωτή USB]