> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Vytištěný čárový kód nelze načíst
5504-03L

Vytištěný čárový kód nelze načíst

Je možné, že nelze načíst malý čárový kód nebo kód s tlustými čárami.
Čárový kód zvětšete.
Pokud jsou čáry čárového kódu kolmé na směr výstupu papíru, otočte obrázek o 90 stupňů tak, aby čáry byly rovnoběžné se směrem výstupu papíru.
Pokud problém přetrvává i po provedení operace popsané výše, změňte režim pomocí [Režim nastavení čárového kódu] v ovladači tiskárny. Účinek vylepšení je nejslabší při nastavení [Režim 1] a nejsilnější při nastavení [Režim 5]. Vyzkoušejte nejdříve nastavení [Režim 1].
Karta [Kompletace]  [Rozšířená nastavení]  [Režim nastavení čárového kódu]  Vyberte režim
POZNÁMKA
Pokud je účinek vylepšení silnější, sytost tisku se sníží.
V závislosti na nastavení ovladače tiskárny se [Režim nastavení čárového kódu] nemusí zobrazit. Informace o jeho zobrazení najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Pokud je nastaven [Režim nastavení čárového kódu], je možnost <Opravit rozmazaný obraz> deaktivovaná. Nastavení [Režim 4] nebo [Režim 5] navíc způsobí pomalejší tisk.