> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Na výtiscích se objevují šmouhy
5504-037

Na výtiscích se objevují šmouhy

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém s provozním prostředím. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Objevují se šmouhy, když se zařízení používá v prostředí s nízkou vlhkostí?

Změňte nastavení možnosti <Režim nízké vlhkosti>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Pokud je nastavená hodnota <Režim nízké vlhkosti>, může být hustota tisku nižší nebo nerovnoměrná, když se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí.

Objevují se šmouhy na výtiscích v závislosti na typu papíru nebo na provozním prostředí?

Změňte nastavení možnosti <Opravit rozmazaný obraz>. Účinek vylepšení je nejslabší při nastavení <Režim 1> a nejsilnější při nastavení <Režim 4>. Vyzkoušejte nejdříve nastavení <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k nižší sytosti nebo zpomalení tisku. Může to vést také k méně ostrým okrajům a hrubším detailům.
Pokud je nastaven [Režim nastavení čárového kódu] v ovladači tiskárny, je možnost <Opravit rozmazaný obraz> deaktivovaná.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).