> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Výtisky jsou zbarveny do šeda
5504-03F

Výtisky jsou zbarveny do šeda

Možnou příčinou je, že existuje problém s operačním prostředím. Zkontrolujte následující.

Je přístroj instalován v odpovídajícím prostředí?

Instalujte stroj na patřičné místo.
Uložte tonerovou kazetu na dvě až tři hodiny na vhodné místo, poté tisk opakujte. Problém by to mohlo vyřešit. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.