> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Opačná strana papíru je špinavá
5504-03K

Opačná strana papíru je špinavá

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že je znečištěná fixační jednotka. Zkontrolujte následující.

Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?

Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.

Vyčistili jste fixační jednotku?

Vyčistěte fixační jednotku.

Pokud se tiskne půltónový obraz jako fotografie na malý kus těžkého papíru, objevují se na papíru čáry?

Změňte nastavení možnosti <Sníž.toner.šmouh pro sil.malý pap.>. Problém může vyřešit nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se sníží.