> Problémy přetrvávají > Pokud problém nelze vyřešit
5504-045

Pokud problém nelze vyřešit

Kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
DŮLEŽITÉ
Zařízení nerozebírejte ani jej sami neopravujte
Pokud zařízení sami rozeberete nebo opravíte, nemusí se na něj vztahovat záruka.

Kdy kontaktovat společnost Canon

Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Canon, připravte si následující informace:
Název produktu (LBP228x / LBP226dw / LBP223dw)
Prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
Podrobné informace o problému (např. jakou činnost jste vykonávali a jaký byl výsledek této činnosti)
Sériové číslo (nachází se na štítku na zadní straně zařízení)
POZNÁMKA
Kontrola sériového čísla pomocí ovládacího panelu
Vyberte možnost <Monitor stavu>( <Informace o zařízení>/<Stav zařízení>  <Sériové číslo>.