> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Objevují se skvrny
5504-01W

Objevují se skvrny

Fixační jednotka může být znečištěná.
Vyčistěte fixační jednotku.
Pokud se problém nevyřeší vyčištěním fixační jednotky, může pomoci nastavit možnost <Zlepšení fixace skvrn 1> na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.