> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Barvy na výtisku jsou nevýrazné
5504-01R

Barvy na výtisku jsou nevýrazné

Možnou příčinou může být, že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Jsou bílé oblasti slabě zabarvené?

Změňte nastavení možnosti <Ochrana před zamlžením>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>. 
POZNÁMKA
Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku světlejší.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.