> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Na okraji výtisků se objevují šmouhy
5504-01C

Na okraji výtisků se objevují šmouhy

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém s nastavením okrajů. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Nastavte rovněž správně velikost a typu papíru.

Tisknete data bez okrajů?

Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Ujistěte se, že jsou všechny okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Karta [Kompletace]  [Rozšířená nastavení]  [Rozšíření oblasti tisku a tisk]  [Vypnuto]

Objevují se na výtiscích šmouhy při použití nepřetržitého tisku? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

K tomuto jevu může dojít, pokud úlohy nepřetržitého tisku obsahují mnoho snímků s polotóny*. Změňte nastavení možnosti <Auto. čištění fixační sestavy> nebo <Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu>. Nastavením <Auto. čištění fixační sestavy> můžete nakonfigurovat, aby se provádělo automatické čištění fixační jednotky, čímž se předejde vzniku šmouh. Pokud nastavíte <Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu> na vyšší úroveň, zvýší se frekvence pravidelného čištění.
*Polotóny používané pro buňky tabulky, grafy, pozadí materiálů prezentace, fotografie apod.
POZNÁMKA
Při každém provedení čištění pomocí <Auto. čištění fixační sestavy> se vytiskne list papíru.
Pokud nastavíte hodnotu <Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu> na vyšší úroveň, rychlost tisku se sníží.
Pokud se po změně nastavení <Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu> symptom nevylepší nebo pokud nechcete nastavit <Auto. čištění fixační sestavy>, proveďte <Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>/<Čištění fix.sest. (skvrny na zad.str.)>.
POZNÁMKA
Tato operace bude účinnější, pokud ji provedete přibližně jednu hodinu po dokončení předchozího tisku.