> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Jsou viditelné pruhy / Tisk není rovnoměrný
5504-01L

Jsou viditelné pruhy / Tisk není rovnoměrný

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Vyčistili jste fixační jednotku?

Vyčistěte fixační jednotku.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).

Používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí?

Změňte nastavení možnosti <Režim vysoké vlhkosti>. Problém může vyřešit nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto> a používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy a text rozmazané.

Je tisk vybledlý nebo má nerovnoměrnou sytost v závislosti na typu papíru nebo podmínkách prostředí?

Změňte nastavení možnosti <Zlepšení fixace>. Tento problém může vyřešit změna nastavení režimu.
POZNÁMKA
LBP664Cx / LBP663Cdw
Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést ke zkroucení výtisků nebo zpomalení tisku.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Pokud nastavíte <Zapnuto>, mohou se na prázdných místech objevovat zdvojené obrazy.

Používáte papír, který obsahuje velké množství prachu? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Na papíru, který obsahuje velké množství prachu, mohou být výtisky vybledlé nebo obsahovat pruhy. Problém může vyřešit nastavení <Opr. pošk. obr.prachem papíru>/<Opravit obrázek poškozený papír. prachem> na <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.

Je správně provedena oprava neshody barev nebo korekce tónu barev?

Změňte nastavení možnosti <Korekce neshody barev>. Problém může vyřešit nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.
Změňte nastavení možnosti <Snížení šmouh na bubnu>. Problém může vyřešit nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto>.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.