> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír se kroutí nebo mačká > Papír se mačká
5504-020

Papír se mačká

Možnou příčinou může být, že papír není správně vložený nebo že se nepoužívá vhodný papír. Zkontrolujte následující.

Je papír správně vložen?

Pokud množství založeného papíru přesahuje linku maximálního množství nebo pokud není papír správně srovnán, může dojít k jeho mačkání.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.

Dochází k tomuto problému při tisku na běžný nebo na tenký papír? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Změňte nastavení možnosti <Korekce pomačkání papíru>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k vyblednutí výtisků nebo zpomalení tisku.

Dochází k tomuto problému při tisku na obálky nebo na tenký papír? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Změňte nastavení možnosti <Korekce pomačkání papíru>. <Režim 1> je vhodný pro obálky. <Režim 2> zajišťuje větší zlepšení a je vhodný pro obálky a tenký papír. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Když je zadáno nastavení <Režim 1> nebo <Režim 2>, vytištěné obrazy mohou být rozmazané.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.