> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír se kroutí nebo mačká > Papír se kroutí
5504-021

Papír se kroutí

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá vhodný papír. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Zadejte rovněž správně nastavení velikosti a typu papíru.
Změňte nastavení možnosti <Korekce zkroucení papíru>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k vyblednutí výtisků nebo zpomalení tisku.
Vložte papír znovu s opačnou stranou k tisku (přední strana / zadní strana).
DŮLEŽITÉ
Ve výjimečných případech u některých typů papíru se příznaky můžou zhoršit. Pokud k tomu dojde, vraťte papír na původní stranu k tisku.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.
Změňte nastavení <Typ papíru> na hodnotu pro tenčí papír. Pokud je například aktuálně nastavena hodnota <Běžný 1>, změňte ji na <Tenký 1>.
Změňte nastavení možnosti <Korekce zkroucení papíru>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k vyblednutí výtisků nebo zpomalení tisku.

Používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Problém může vyřešit nastavení možnosti <Zlepšení fixace skvrn 2> na hodnotu <Režim 1>.
POZNÁMKA
Při nastavení <Režim 1> mohou být výtisky vybledlé.