> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír není správně podáván
5504-022

Papír není správně podáván

Pokud se papír nepodává správně, zkuste následující možná řešení.