> Zprávy a chybové kódy > Postup řešení každé zprávy
5504-004

Postup řešení každé zprávy

Dále je uveden popis možných příčin a řešení náležející ke každé zprávě.
Když se vyskytne chyba nebo se zaplní paměť a zařízení nemůže pracovat, na displeji se zobrazí zpráva.
Zřejmě používáte padělek nebo kazetu jiné společnosti než Canon. Množství v kazetě se nezobrazuje správně.
Černobílý tisk je omezen. K dispozici je pouze barevný tisk./ČB tisk je omezený. K dispozici je pouze barevný tisk.
Černá kazeta dosáhla konce životnosti.
Nelze analyzovat certifikát ověřovacího serveru.
Nelze vyhledat přístupový bod.
Tisk není možný. Pravděpodobně jste použili padělané kazety nebo kazety jiné než Canon.
Nelze tisknout data PŘ.
Nelze rozpoznat obraz.
Chyba komunikace s kazetou. Nelze tisknout. Pravděpodobně používáte padělané kazety nebo kazety jiné než Canon.
Chyba komun. s kazetou. Zřejmě používáte kazetu jiné společnosti než Canon nebo padělek.
Chyba komunikace s kazetou. Tisk není možný. Pravděpodobně jste použili padělané kazety nebo kazety jiné než Canon.
Změňte ověřovací heslo.
Zkontrolujte nastavení ověření.
Barevný tisk je omezený. K dispozici je pouze černobílý tisk.
Nelze se připojit.
Nelze se připojit. Zkontrolujte nastavení PSK.
Nelze se připojit. Zařízení se restartuje.
Nelze se připojit. Byl dosažen maximální počet zařízení, která se mohou připojit prostřednictvím přístupového bodu./Nelze se připojit. Dosaženo max. počtu zaříz., která mohou přistup. k příst. b.
Nelze se připojit s využitím funkce Easy Connection prostřednictvím PC. Zařízení bude restartováno.
Nelze se připojit pomocí bezdrátové sítě LAN. Vypněte a zapněte hlavní zdroj energie a nakonfigurujte nastavení znovu.
Nelze se připojit prostřednictvím WPS. Čekejte, pak nakonfigurujte nastavení znovu.
Nezjištěno žádné připojení bezdrát. zařízení.
Čištění nebylo možné provést.
Korekci nebylo možné provést.
Ověření otevřeného systému není možné. Zkontrolujte nastavení WEP./Ověření otevřeného systému není možné. Zkontrolujte nastavení WEP.
Ověření sdíleného klíče není možné. Zkontrolujte nastavení WEP./Ověření sdíleného klíče není možné. Zkontrolujte nastavení WEP.
Azurová kazeta dosáhla konce životnosti.
Přímé připojení ukončeno.
Připojení Easy Connection prostřednictvím PC bylo ukončeno po vypršení časové prodlevy. Zařízení bude restartováno./Snadné připojení pomocí PC ukončeno. Zař. se restartuje.
Konec životnosti kazety./Konec životn. kazety
Chyba ověření pro Google Cloud Print
Chyba v komunikaci s Google Cloud Print
Google Cloud Print nedost.Chyba ověř.serv
Google Cloud Print nedost.Chyba kom.serv.
Počet zadaných znaků je neplatný, nebo jsou použity neplatné znaky.
Zámek tlačítka povolen.
Vložte papír.
Nízká hladina kazety
Purpur. kazeta dosáhla konce životnosti.
Pam.plná. Zkon.chyb. tlač. Monitor stavu.
Paměť plná. Proveďte úlohy zabezp. tisku.
Paměť plná (Zabezpečený tisk)
Paměť plná (Přeskočit chybu)
Paměť je plná.
Paměťové médium je omezeno.
Tisk paměťového média je omezen.
Žádný papír
Žádná odpověď z místa určení.
Žádná odezva od hostitele./Žádná odezva od hostitele.
Zachycený papír.
Neshoda velikosti papíru a nastavení
Připravte kazetu.
Připravte černou kazetu.
Připravte azurovou kazetu.
Připravte purpurovou kazetu.
Připravte žlutou kazetu.
Tisk je omezený.
Zadejte správné informace ověření.
Zadejte informace nezbytné pro ověření.
Neshoda velik./nastav.
Certifikátu ověřovacího serveru vypršel.
Certifikát ověřovacího serveru není správný.
Paměť je plná.
Počet zadaných znaků je neplatný, nebo jsou použity neplatné znaky.
Klíč WEP není řádně nastaven. Zkontrolujte nastavení WEP.
Použijte vzdálené UR k nastavení informací nutných pro ověření./Použijte vzdálené UR k nast. informací nutných pro ověření.
Žlutá kazeta dosáhla konce životnosti.