> Obecné problémy > Indikátor chyby svítí nebo bliká
5504-002

Indikátor chyby svítí nebo bliká

Pokud nastane chyba, rozsvítí se nebo rozbliká indikátor chyby. Zkontrolujte následující.

Je papír správně vložen?

Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.

Nedošlo k zaseknutí papíru?

Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru. Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na obrazovce zpráva. Uvízlý papír odstraňte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazuje se na obrazovce nějaká zpráva?

Pokud dojde k problémům, zobrazí se na obrazovce zpráva. Použijte postup řešení doporučený ve zprávě.

Restartujte stroj.

Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
POZNÁMKA
Když je problém vyřešen, indikátor chyby zhasne a displej se vrátí na obrazovku základních funkcí. Pokud není možné chybu vyřešit, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo použijte linku pomoci společnosti Canon.