> Problémy se sítí > Nelze se připojit na síť
5504-00C

Nelze se připojit na síť

Možnou příčinou je, že je špatný výběr portů nebo nastavení IP adresy. Zkontrolujte následující.
Viz též položky dále.

Jsou zvoleny správné porty?

Zkontrolujte nastavení portu.
Pokud neexistuje příslušný port, vytvořte jej pomocí ovladače tiskárny.

Je IP adresa správně nastavena?

Proveďte test připojení, abyste zkontrolovali, zda je IP adresa správně nastavena.
V prostředí protokolu DHCP se IP adresa získá automaticky. Zkontrolujte, zda je aktuální IP adresa nastavena správně. Pokud není IP adresa nastavena správně, ověřte, zda je povolena funkce DHCP směrovače nebo přístupového bodu.
POZNÁMKA
Ve výchozím továrním nastavení je <DHCP> a <Automatická adresa IP> aktivováno, takže stroj získá IP adresu automaticky.

Odpovídají si navzájem část adresy podsítě IP adresy stroje a IP adresy počítače?

Pokud adresy podsítě nesouhlasí, změňte IP adresy stroje a počítače tak, aby souhlasily.

Není komunikace na vašem počítači omezena bránou firewall?

Pokud jsou IP adresy nebo adresa MAC zadány nesprávně, nebudete moci získat k zařízení přístup. V takovém případě musíte na ovládacím panelu nastavit <Filtr adres IPv4>, <Filtr adres IPv6> nebo <Filtr adres MAC> na hodnotu <Vyp>.

Pokud vypnete a opět zapnete stroj, je komunikace deaktivovaná?

Po vypnutí a opětovném zapnutí stroje se může stát, že stroji je přiřazena jiná IP adresa než ta, která byla používána. Při použití DHCP se obraťte na správce sítě a proveďte některé z následujících nastavení.
Na stroji nastavte <Dynamická aktualizace DNS> na <Zap>.
Proveďte nastavení, aby stroji byla při každém spuštění vždy přiřazena stejná IP adresa.