> Problémy s tiskem > Tisk se zdá být pomalý
5504-016

Tisk se zdá být pomalý

Možnou příčinou může být, že dochází volné místo v paměti. Zkontrolujte následující.
POZNÁMKA
Následující projevy jsou mezi charakteristikami stroje a proto neznamenají výskyt abnormalit.
Trvá nějakou dobu, než se vytiskne první stránka.
Rychlost tisku může být nižší v závislosti na orientaci vloženého papíru. Je-li to možné, změňte orientaci papíru.
Po relaci souvislého tisku nebo tisku na užší papír se rychlost tisku sníží nebo dochází k pozastavení tisku, aby se umožnila úprava teploty hlavní jednotky nebo úprava kvality obrazu.
Pokud je tisk pozastavený, chvíli počkejte. Až se úprava dokončí, tisk se obnoví.

Používáte funkci zabezpečeného tisku?

Pokud nepoužíváte funkci zabezpečeného tisku, doporučuje se nastavit <Použít zabezp. tisk> na <Vyp>.