> Problémy s tiskem > Ve výsledku tisku je poškozený text
5504-033

Ve výsledku tisku je poškozený text

Možnou příčinou může být, že ovládací prvek tiskárny není správně nainstalován nebo že existuje problém s dokumentem. Zkontrolujte následující.

Používáte správný ovladač tiskárny?

Zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač tiskárny pro tento stroj.
Během tisku zkontrolujte, zda je vybrán správný ovladač tiskárny pro tento stroj.

Neexistuje problém s ovladačem tiskárny?

Nainstalujte znovu ovladač tiskárny. Další informace o instalaci najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.

Tisknete s připojením USB?

Vyměňte kabel USB. Pokud používáte dlouhý kabel USB, nahraďte ho krátkým kabelem.
Pokud používáte rozbočovač USB, připojte zařízení přímo k vašemu zařízení pomocí kabelu USB. Jestliže není možná komunikace pouze, pokud se používá rozbočovač USB, kontaktujte výrobce rozbočovače USB.

Objevují se při tisku určitého dokumentu nebo při tisku s určitou aplikací poškozené znaky?

Vytvořte zmíněný dokument znovu nebo naimportujte obsah dokumentu do nového souboru a poté opakujte tisk.
Vyzkoušejte, zda je možné vytisknout dokument správně z jiné aplikace. Pokud je výsledek správný, znamená to, že může být problém s původní aplikací. Kontaktujte výrobce aplikace.