> A papírelakadások megszüntetése > Papírelakadások
5510-007

Papírelakadások

Ha elakadt a papír, akkor a képernyőn megjelenik <A papír elakadt.> üzenet. Egyszerű megoldások megjelenítéséhez nyomja meg a <Következő> () gombot.
Ha a kijelzőn megjelenő eljárások nehezen érthetők, az elakadások megszüntetéséhez olvassa el a következő részeket.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Gyűjtőtálca Papírelakadás a főegységben
Többcélú tálca/papírfiók Papírelakadás a papírforrásnál
Hátoldal Papírelakadás a főegységben
FONTOS
Az elakadt papír eltávolítása közben ne kapcsolja ki a készüléket
Ha kikapcsolja a készüléket, azzal törli róla az éppen nyomtatott adatokat.
Ha a papír elszakad
A további elakadás megelőzése érdekében távolítson el minden papírdarabot.
Ha a papír ismételten elakad
Rendezze össze a papírköteg széleit egy sima felületen, majd helyezze vissza a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő papír van-e behelyezve.
Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e a készülékben beszakadt papírdarabok az előző elakadás után.
A készülékből való kihúzás közben ne erőltesse a papírt
A papír erőltetett kihúzásával kárt okozhat az alkatrészekben. Ha nem tudja kivenni a papírt, akkor forduljon a helyi hivatalos Canon viszonteladóhoz vagy a Canon ügyfélszolgálatához. Ha egy probléma nem oldható meg